NIKE AIR JORDAN 1 HIGH


Photo01 - NIKE AIR JORDAN 1 HIGH
NIKE AIR JORDAN 1 HIGH
White/University Blue
White/Varsity Maize
White/Pine Green
White/Varsity Red
White/Midnight Navy
White/Varsity Royal
August 2011
$110

» Nice Kicks

Photo02 - NIKE AIR JORDAN 1 HIGH
Photo03 - NIKE AIR JORDAN 1 HIGH
Photo04 - NIKE AIR JORDAN 1 HIGH
Photo05 - NIKE AIR JORDAN 1 HIGH
Photo06 - NIKE AIR JORDAN 1 HIGH