NIKE BLAZER HI VNTG “VOLTAGE CHERRY”


Photo01 - NIKE BLAZER HI VNTG "VOLTAGE CHERRY"
NIKE BLAZER HI VNTG "VOLTAGE CHERRY"
Voltage Cherry/Voltage Cherry-Lush Teal-Black
375722-661
2012

» Nice Kicks

Photo02 - NIKE BLAZER HI VNTG "VOLTAGE CHERRY"
Photo03 - NIKE BLAZER HI VNTG "VOLTAGE CHERRY"