MEET DMC AT “MY ADIDAS” NYC LAUNCH


Photo01 - MEET DMC AT "MY ADIDAS" NYC LAUNCH
MEET DMC AT "MY ADIDAS" NYC LAUNCH
Meet DMC at Dr. Jays
256 125th Street
New York, NY 10025
November 11th, 2011
11 AM

Meet DMC at adidas Originals
136 Wooster Street
New York, NY 10012
November 11th, 2011
5 PM

» Nice Kicks

Photo02 - MEET DMC AT "MY ADIDAS" NYC LAUNCH